تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ولی ملکی راهی بهارستان شد

.w.w.۰۲.

تا کنون فرمانداری آمار رسمی اعلام ننموده و آمار های غیر رسمی تا حالا

ملکی ۶۸۶۷

عباسزاده ۴۶۰۱

اسدی ۳۲۹۷

رضازاده ۲۶۲۱

⛔️ آرای مدرسه طالقانی

ملکی۲۴۳

عباسزاده۱۶۷

اسدی۳۱۸

رضازاده ۳۰۰

✅ @ilgarnews

 

ایلقار نیوز, [۲۷.png" alt="⛔️" width="72" height="72" /> آرای بنت الهدی مشگین شهر

مدرسه بنت الهدی

ملکی ۳۳۳

عباسزاده۱۶۱

اسدی۲۵۴

رضازاده۲۱۹

 

ایلقار نیوز : آقدرق

۱۸۹ اسدی

رضا زاده۱۸

ملکی ۱۴

رئیس ساداتی ۱۲

سودی ۵

عباس زاده ۱۷

⛔️استادیوم

ملکی ۴۵۲

عباسزاده ۳۳۶

اسدی ۶۶

رضازاده۷۶

ایلقار نیوز, [۲۷.ir" target="_blank"> و تصمیم شورای آموزشی شهرستان فردا سری صبح مقاطع تصیلی دز نوبت صبح تعطیل میباشد

ایلقار نیوز, [۲۷.۱۶ ۰۱:۱۸]

⛔️اکبرلو مسجدی

ملکی۲۳۷

عباسزاده۱۴۴

اسدی۱۷۶

رضازاده ۴۰۰

ایلقار نیوز, [۲۷.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />احمد آباد مجموع دو صندوق

ملکی ۴۱۳

عباسزاده ۶۰۰

اسدی ۱۷۰

رضازاده ۸۰

ایلقار نیوز, [۲۷.۰۲.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />شهید محمد حسینی

ملکی۲۰۵

عباسزاده۱۱۳

اسدی۱۷۲

رضازاده۳۳۸

 

ایلقار نیوز, [۲۷.png" alt="✅" width="72" height="72" /> @ilgarnews

 

ایلقار نیوز, [۲۷.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />مجموع لاهرود

ملکی۳۹۵

عباسزاده۲۰۶

اسدی۲۸۷

رضازاده ۴۵۰

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.۱۶ ۰۱:۱۳]

تا به این لحظه/ عزیزان توجه کنند که آمار غیر رسمی می باشد

ملکی۱۶۳۶۶

عباسزاده۱۴۴۰۲

اسدی۱۲۷۲۶

رضازاده ۱۰۸۲۴

ایلقار نیوز, [۲۷.۰۲.png" alt="✅" width="72" height="72" /> @ilgarnews

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/2705.w.png" alt="⛔️" width="72" height="72" /> آرای ساربانلار/ایلقار نیوز

ملکی ۱۱۸

عباسزاده۱۵۸

اسدی۵۶

۲۶۳ رضازاده

⛔️بالجا مسجدی ششم بهمن

ملکی۶۸۸

عباسزاده۱۳۰

اسدی۱۳۶

رضازاده۲۷۰

ایلقار نیوز, [۲۷.w.org/images/core/emoji/72x72/26d4.ir" target="_blank"> از ظهر شنبه  آرای شهرداری مشگین شهر

ملکی ۱۹۹

عباسزاده ۱۱۸

اسدی ۱۳۰

رضازاده ۲۱۳

⛔️اداره پست
ملکی۲۱۷
عباسزاده۱۸۲
اسدی۱۱۶
رضازاده ۱۴۷

از پیروزی ولی ملکی در انتخابات است

 

پایان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درمشگین شهر ( ساعت ۳:۴۰ دقیقه )

آمار اعلام شده است از شعبه روستاهای کم جمعیت می باشد در حال حاضر شمارش آرای صندوق های شهری ادامه دارد .۱۶ ۰۱:۱۵]

⛔️صندوق سیار
ملکی ۹۶
عباسزاده ۸۴
اسدی ۰
رضازاده ۶۰

تا این لحظه فرمانداری مشکین شهر آمار رسمی را اعلام ننموده و دوستبیعلی

ملکی ۴۳۵

عباسزاده۱۳۹

اسدی۱۲۱

رضازاده۴۵

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.w.w.org/images/core/emoji/72x72/26d4.png" alt="⛔️" width="72" height="72" /> آرای آلنی

آلنی صندوق ۱

ملکی ۲۹۸

رضازاده ۲۴۸

اسدی۲۳۴

۱۴۵ عباسزاده

است است هنوز علت عدم اعلام رسمی نتایج مشخص نیست

آمار برخی و شهر شمارش آرا ادامه دارد و قابل استناد نمی باشد .png" alt="✅" width="72" height="72" /> @ilgarnews

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.org/images/core/emoji/72x72/26d4.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />مدرسه هاجر

ملکی ۲۱۳

عباسزاده ۱۰۷

اسدی ۱۷۵

رضازاده ۱۶۵

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.w.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />جبدرق

ملکی ۲۹۷

عباسزاده ۲۲۱

اسدی ۱۷۰

رضازاده ۱۲۰

ایلقار نیوز, [۲۷.۱۶ ۰۱:۰۱]

⛔️ فوری: اطلاعیه ایلقار نیوز

با توجه به برگزاری انتخابات از نامزدهای انتخاباتی رقابت نزدیک  @ilgarnews

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.ir" target="_blank"> است ولی گفته ها حاکی  مسجد چایپاره

ملکی۱۵۴

عباسزاده۹۷

اسدی۱۴۶

رضازاده۷۲۲

نیوز, [۲۷.ir" target="_blank"> و غیر رسمی

ملکی ۱۴۳۶۰

عباسزاده ۱۰۴۱۹

رضازاده ۸۱۰۵

اسدی ۷۱۶۹

 

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.ir" target="_blank"> تا این لحظه:
۱⃣ ملکی: ۲۳۷۴۶
۲⃣عباس زاده:۲۰۱۵۹
۳⃣رضازاده:۱۵۳۸۲
۴⃣اسدی:۱۳۹۹۴

ساعت ۴ بامداد :هم اکنون جشن مدرسه ی پریخان

ملکی ۳۵۰

عباسزاده۱۲۹

اسدی ۱۰۶

رضازاده ۴۹

ایلقار نیوز, [۲۷.w.w.png" alt="✅" width="72" height="72" /> @ilgarnews

ایلقار نیوز, [۲۷.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />فوری آخرین آمار: البته غیر رسمی

‏۱۳۶۷۰ ملکی

عباس زاده ۹۷۳۰

رضازاده ۸۳۵۲

اسدی ۷۴۷۰

ایلقار نیوز, [۲۷.۰۲.w.org/images/core/emoji/72x72/26d4.org/images/core/emoji/72x72/26d4.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />مدرسه آسیه

ملکی ۲۵۹

عباسزاده۱۲۳

اسدی۱۱۶

رضازاده ۲۱۸

 

ایلقار نیوز/آرای مدرسه رازی:

آخرین آمار

ملک مدرسه رازی

ملکی ۱۴۶

عباسزاده۸۷

اسدی۱۱۵

رضازاده ۳۶۶

از ملکی – عباس زاده – رضا زاده صاحب دیوان اصلاحیه آمار کلی:

جمع آرای قرائت شده  عور از ستاد های انتخاباتی اعلام می گردد ⛔️محل زینبیه

ملکی۱۸۴

عباسزاده۸۹

اسدی۳۰۴

رضازاده۱۱۵

ایلقار نیوز, [۲۷.۱۶ ۰۱:۴۱]

✅ @ilgarnews

ایلقار نیوز, [۲۷.w.۰۲.png" alt="⛔️" width="72" height="72" />مدرسه پرفسور محبوب

ملکی ۳۳۴

عباسزاده ۱۸۲

اسدی ۱۱۰

رضازاده ۱۵۸

ایلقار نیوز, [۲۷.ir" target="_blank"> و فشرده ای را باهم دارند که عبارتند  فوری آخرین آمار

رضازاده۴۱۴۹

اسدی۴۹۸۶

عباسزاده۷۶۸۷

ملکی۹۲۲۱

⛔️ آرای مدرسه استثنایی مشگین شهر

مدرسه استثنایی

ملکی۳۰۰

۱۶۴عباسزاده

۲۰۸اسدی

۱۹۴رضازاده

است جمع آرایی ک روستای احمدبیلگو

ملکی ۱۶۶

عباسزاده ۱۴۸

اسدی ۸۹

رضازاده ۲۵

ایلقار نیوز, [۲۷.۱۶ ۰۰:۴۷]

⛔️ آرای آلنی

آلنی صندوق ۱

ملکی ۲۹۸

رضازاده ۲۴۸

اسدی۲۳۴

۱۴۵ عباسزاده

✅ @ilgarnews

ایلقار نیوز, [۲۷.jpg" alt="انتخابات" width="183" height="127" />

تا کنون چهار نفر آرای مزرعه خلف

ملکی ۳۷

عباسزاده ۷۶۰

اسدی ۹

رضازاده ۳

 

⛔️رسالت
ملکی ۴۱۴
عباسزاده ۳۱۴
اسدی۷۵
رضازاده۱۴۲

ایلقار نیوز, [۲۷.org/images/core/emoji/72x72/26d4.۰۲.org/images/core/emoji/72x72/26d4.w.۱۶ ۰۲:۱۳]

⛔️هاشمی رفسنجانی

ملکی۳۹۵

عباسزاده۳۱۴

اسدی۹۴

رضازاده ۱۴۶

گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :214358
  • بازدید امروز :273531
  • بازدید داخلی :62088
  • کاربران حاضر :152
  • رباتهای جستجوگر:254
  • همه حاضرین :406

تگ های برتر امروز

تگ های برتر